AVALEHTTere tulemast Pärna Metsad OÜ kodulehele!


Pärna Metsad OÜ loodi  2007. aastal. Tegemist on Saaremaa kohaliku ettevõttega, mille põhitegevuseks on metsade majandamine alates istutamisest kuni uuendusraieni välja. Lisaks osutame metsamaterjali transporditeenust ja palju muid teenuseid. 

Meie peamisteks kõrvaltegevusteks sõsarettevõtete kaudu on lihaveiste ja teravilja kasvatus (Pärna Farmid OÜ) ning hakkepuidu tootmine (Pärna Maahalduse OÜ).

Alates 2016. aastast omab Pärna Metsad OÜ kestlikku metsamajandamist toetavat PEFC sertifikaati ja alates 2017. aastast metsakorraldustööde tegevusluba.

Peamisteks koostööpartneriteks on Stora Enso Eesti ja Eesti Puidumüügikeskus.